U vertrouwt uw dossier toe aan één of meerdere advocaten binnen het kantoor Legalis advocaten. Alle advocaten zijn advocaat in België en zijn lid van de Orde van Advocaten van de balie van Hasselt, die deel uitmaakt van de Orde van Vlaamse Balies. De gedragsregels van de advocaten worden bepaald door deze voornoemde balie Hasselt en de Orde van Vlaamse Balies.

Het kantoor is gevestigd te B 3980 Tessenderlo, Eersels 56 en kan gecontacteerd worden, eventueel ook voor klachten, als volgt: telefoon 0032 (0)13/67.12.01 – fax 0032 (0)13/67.23.45 – info@legalis.be – www.legalis.be.

De beroepsaansprakelijkheid van alle advocaten is via de Orde van Advocaten van de balie van Hasselt verzekerd bij Amlin Europe NV, Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel (polisnummer LXX034899). Zij verleent dekking over de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis Burgerlijke Aansprakelijkheid voor Advocaten.

Makelaar: Vanbreda Risk en Benefits NV, Plantin en Moretuslei 297, B 2014 Antwerpen – telefoon 0032 (0)3/217.55.72 – fax 0032 (0)3/236.16.80 – www.vanbreda-riskandbenefits.be.

U kan bij Legalis advocaten terecht voor onder meer volgende diensten:

– juridisch advies;

– bijstand bij onderhandelingen;

– bijstand bij geschillen voor de rechtbanken over het gehele Belgische grondgebied en voor

alle buitenlandse rechtbanken, eventueel in samenwerking met onze buitenlandse correspondenten.

De overeenkomst aangegaan tussen de behandelende advocaat van Legalis advocaten en de cliënt is onderworpen aan Belgisch recht en valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg.

Legalis advocaten burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA, Eersels 56,

B 3980 Tessenderlo – BTW / KBO: BE 0865 150 126

Op de website van Legalis advocaten (www.legalis.be) treft u nadere informatie aan omtrent de advocaten-vennoten en advocaten-medewerkers, en hoe u hen kan bereiken.