Schrijf je in op onze nieuwsbrief in één of meerdere van onze specialisaties via onderstaand formulier!

    OndernemingenTransportInsolventieInternationaalVerkeer

    Op 6 februari 2024 gaf Mr. Theo Macours van Legalis advocaten in opdracht van VOKA een opleiding over de aansprakelijkheid en gehanteerde documenten bij verschillende transportmodi. De cursisten werden door middel van een interactieve aanpak ‘wegwijs’ gemaakt in onder meer de basisverdragen (CMR, HVR, CMNI, CIM…), Incoterms en het toepasselijke procesrecht. Meer weten over deze…

    In een arrest van 14 juni 2023 is het Supreme Court van het Verenigd Koninkrijk van oordeel dat niet gezuiverde accijnzen (T1 documenten) wel degelijk ‘andere kosten in verband met het vervoer’ in de zin van art. 23.4 CMR verdrag uitmaken, en dus door de wegvervoerder moeten vergoed worden aan de afzender. Ook al is…

    De nieuwe ACCESS2MARKETS-website van de EU maakt het kiezen van de juiste Incoterm gemakkelijker. Nadat u uw product hebt aangewezen, berekent de website alle tarieven en belastingen, rekening houdend met alle geactualiseerde handelsovereenkomsten. Op deze manier biedt het ondersteuning aan alle importerende en exporterende bedrijven bij het kiezen van de juiste Incoterm. Probeer het uit…

    De vordering tot (gerechtelijke) ontbinding van een vennootschap was een gekend drukkingsmiddel om een debiteur in slechte papieren ertoe te bewegen om de openstaande schuld toch (bij voorrang) te voldoen. Sinds de afschaffing van de kapitaalvereiste in de bv bij de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna: ‘WVV’), werd de vordering tot…