Bij een nieuw decennium hoort traditioneel een nieuwe editie van de Incoterms. De belangrijkste verschillen tussen de Incoterms 2010 en de versie van 2020 worden hieronder besproken. De Incoterms 2020 bevatten zeven belangrijke wijzigingen ten opzichte van de Incoterms 2010. Deze omvatten: Bills of lading met een aan-boordnotatie en de FCA Incoterms-regel; Kosten, namelijk waar…

  Op verzoek van VOKA Internationaal verleende Mr. Theo Macours zijn medewerking aan het programma ‘Expert International’ van VOKA, waar experts hun internationale expertise delen met startende ondernemingen en ondernemingen die zich reeds in de fase van overname of transitie bevinden. Voor meer informatie, kan u steeds terecht op de website van VOKA: www.voka.be/expert-international. Scenario Wat…

Het nieuwe vennootschapsrecht brengt een groot aantal wijzigingen in het rechtslandschap met zich mee. In welke mate hebben deze veranderingen een weerslag op de aansprakelijkheid van de aandeelhouder? Algemene principes De aansprakelijkheid van de aandeelhouder is afhankelijk van de gehanteerde vennootschapsvorm. Zo bestaat er een onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid in hoofde van de aandeelhouder voor…

  De manier waarop een buitenlandse vennootschap haar activiteiten ontplooit in België kan op verschillende wijzen georganiseerd worden. Zo is er de mogelijkheid om een dochtervennootschap op te richten in België, maar eveneens de mogelijkheid om een bijkantoor van de buitenlandse vennootschap in te richten in Belgische contreien. We zetten beide wijzen van aanpak even…