Workforce restructuring in Belgium.

MACOURS, T. en VELTJEN, I., Workforce restructuring in Belgium, Chapter 2, Workforce restructuring in Europe, CLIFTON-DEY, E., DALZIEL, P., KENNEDY, S., RIES, E. (Editors), Bloombury Professional, Bloombury, London, 2015, p. 37 – 69.

Shareholder agreements.

MACOURS, T. en VELTJEN, I., Shareholder agreements in Belgium, Belgian chapter, shareholder agreements, GURIOLI, C. (Editor), Wolters Kluwer, Milano, expected 12/2017, 220 p.

Deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken.

LYSENS, T. en NAUDTS, L., Deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken, Wolters Kluwer, Mechelen, 2018, 441 p.

Nationaal register van gerechtsdeskundigen.

LYSENS, T. en NAUDTS, L., Wet van 10 april 2014 tot instelling van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen, beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken zoals gewijzigd bij de wet van 19 april 2017, Wolters Kluwer, Mechelen, 2017, 403 p.