Steeds meer gaan we naar een permanente verwevenheid van vennootschapsrecht en insolventierecht, door het toegenomen belang van oprichters- en bestuurdersaansprakelijkheid en de uitbouw van de kapitaalvereiste.

Zowel bij de oprichting van een vennootschap als bij een (dreigend) levenseinde van een vennootschap kan Legalis advocaten u adviseren.

Nieuwsberichten aangaande insolventie