Ondernemingen

Legalis advocaten is gespecialiseerd in ondernemingsrecht, in de brede zin van het woord.

Dit betekent dat ondernemingen een beroep kunnen doen op onze diensten van bij hun oprichting tot aan hun vereffening, alsook voor de volledige tussenliggende periode.

Transport

Als één van de weinige kantoren kan Legalis advocaten stellen gespecialiseerd te zijn in het vervoersrecht.

Bij elke vraag of elk probleem inzake onder andere vervoersvergunningen, CMR en ladingzekering kan het kantoor praktische oplossingen bieden. Verder is het kantoor ook thuis in het vervoersstrafrecht.

Insolventie

Als faillissementscurator is Mr. Macours ten volle vertrouwd met het faillissementsrecht.

Derhalve kan Legalis advocaten u bijstaan met betrekking tot alle aspecten van het faillissements- en insolventierecht: WCO, faillissementen, vereffeningen.

Internationaal

Doorheen de jaren heeft het cliënteel van Legalis advocaten steeds meer te maken gekregen met vragen of problemen in een internationale context.

Hierdoor heeft het kantoor de mogelijkheid gekregen om haar kennis met betrekking tot grensoverschrijdende juridische problemen te optimaliseren.

Verkeer

Legalis advocaten kan steunen op een jarenlange ervaring in het verkeersrecht.

Zowel de strafrechtelijke als de burgerrechtelijke verdediging voor de Politierechtbank en de Rechtbank van Eerste Aanleg, als burgerlijke partijstellingen en de afhandeling van burgerlijke belangen voor deze rechtbanken kunnen aan het kantoor toevertrouwd worden.

WIE WE ZIJN

LEGALIS ADVOCATEN IS EEN ADVOCATENKANTOOR DAT ZICH TOELEGT

OP HET BIJSTAAN VAN ONDERNEMERS BIJ DE START, DE GROEI,

DE INTERNATIONALISERING EN HET EINDE VAN HUN BEDRIJF.

OVER ONS:

Legalis advocaten streeft er naar bij de behandeling van de toevertrouwde dossiers de grootst mogelijke waarborgen van kwaliteit te bieden. Dit houdt in dat er selectief dient gewerkt te worden.

In dit geval betekent dit dat het kantoor enkel dossiers behandelt binnen de sectoren vennootschapsrecht, handelsrecht, economisch recht, vervoersrecht, sociaal recht, verkeersrecht, verzekeringsrecht, sociaal en economisch strafrecht, vervoersstrafrecht, administratief recht en betwistingen met een grensoverschrijdende inslag.

Het kantoor streeft in de eerste plaats naar een vertrouwensrelatie met het cliënteel.

Een goede samenwerking begint vaak naar aanleiding van een rechtszaak, maar dient te resulteren in een verminderen van het aantal lopende rechtszaken door middel van een preventieve aanpak.

Adviezen zijn vaak (figuurlijk) onbetaalbaar, wanneer ze nodeloze uitgaven kunnen voorkomen. Het geven van gedegen adviezen vereist evenwel een goede kennis van de activiteit van het cliënteel.

Daarom rendeert gespecialiseerde vakkennis optimaal wanneer er een gedurige samenwerking is. Daarnaast wordt Legalis advocaten vaak ingeschakeld in de sectoren vervoersrecht, vennootschapsrecht en internationaal privaatrecht voor éénmalige dossiers. Dergelijke tussenkomsten gebeuren dan op verzoek van confraters of rechtsbijstandsverzekeraars. In sommige gevallen vereist de aard van de betwisting daadwerkelijk een specifieke expertise van de betreffende materie

HOE KUNNEN WE U VAN DIENST ZIJN?

Transparantie

Legalis advocaten draagt het begrip transparantie hoog in het vaandel, hetgeen zich vertaalt in duidelijkheid naar de cliënten toe, zowel op gebied van procedureverloop als op het gebied van de kosten

Overleg

Legalis advocaten streeft naar een permanent overleg met de cliënten over aanpak en dienstverlening

Ervaring

Mr. Theo Macours is advocaat sedert 1987 en beschikt dus over een ruime ervaring

NIEUWS LEGALIS & WLN

LEGALIS

Op 6 februari 2024 gaf Mr. Theo Macours van Legalis advocaten in opdracht van VOKA…

In een arrest van 14 juni 2023 is het Supreme Court van het Verenigd Koninkrijk…

De nieuwe ACCESS2MARKETS-website van de EU maakt het kiezen van de juiste Incoterm gemakkelijker. Nadat…

WARWICK LEGAL NETWORK

Loading RSS Feed

Warwick Legal Network Limited | Camburgh House | 27 New  Dover Road | Canterbury | Kent CT1 3DN | England

www.warwicklegal.com

In strategic alliance with:

Find us in the Legal 500

ADVOCATEN

 • Licentiaat in de rechten KU Leuven 1987
 • Graduate American studies KU Leuven 1988
 • Sedert 1987 advocaat aan de balie van Limburg
 • Sedert 2006 zaakvoerder Legalis advocaten BV
 • Sedert 2008 houder getuigschrift van vakbekwaamheid nationaal en internationaal vervoer van goederen over de weg
 • Sedert 2014 curator bij de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt
 • Masterclass Exportmanagement 2014-2015
 • Sedert 2020 erkend bemiddelaar in burgerlijke- en handelszaken

 • Master of Laws KU Leuven 2019
 • Sedert 2019 advocaat aan de balie van Limburg
 • Postuniversitaire opleiding curator-vereffenaar KU Leuven 2023

SAMENWERKING

Luc Naudts

OF COUNSEL
 • Licentiaat in de rechten RU Gent 1976
 • Van 1976 tot en met 2021 advocaat aan de balie van Limburg
 • Van 1979 tot en met 2021 opgenomen op de lijst van de curatoren

VRAAG EEN CONSULTATIE AAN

Vul het onderstaande formulier in om een consultatie aan te vragen.