Doorheen de jaren heeft het cliënteel van Legalis advocaten steeds meer te maken gekregen met vragen of problemen in een internationale context.

Hierdoor heeft het kantoor de mogelijkheid gekregen om haar kennis met betrekking tot grensoverschrijdende juridische problemen te optimaliseren.

Zo doet het kantoor met regelmaat nazicht van overeenkomsten met internationale inslag, bekomt zij de veroordeling van buitenlandse tegenpartijen en draagt zij zorg voor de uitvoering van Belgische vonnissen in het buitenland, alsook van buitenlandse vonnissen in België.

Teneinde ook op internationaal niveau zo efficiënt mogelijk te kunnen werken is Legalis advocaten lid van een internationaal netwerk waardoor zij, indien nodig, een beroep kan doen op buitenlandse correspondenten.

Domeinen:

Het verwerven van vonnissen tegen buitenlandse debiteuren en de opvolging van de uitvoering ervan in het buitenland

Na nazicht van de bevoegdheid, wordt desgevallend voor de Belgische rechtbanken een vonnis of een Europees betalingsbevel verworven. Na de uitvoerbaarverklaring ervan wordt het nodige gedaan voor de uitvoering in het land van de debiteur. De aanpak wordt steeds afgestemd bij aanvang van het dossier.

Legalis advocaten beschikt over voldoende ervaring en kennis van zaken in verband met de kosten verbonden aan uitvoeringen in het buitenland.

Redactie en nazicht van overeenkomsten met een internationale inslag

Voor alle domeinen waarop Legalis advocaten actief is, kan eveneens een beroep gedaan worden op het kantoor voor overeenkomsten met een internationaal karakter. Hierbij wordt steeds bijzondere aandacht besteed aan de bevoegdheid en het toepasselijk recht.

Grensoverschrijdende juridische kwesties

In samenwerking met andere leden van Warwick Legal Network, zoekt Legalis advocaten naar pragmatische oplossingen, rekening houdend met de commerciële haalbaarheid.

Het Weens Koopverdrag

Legalis advocaten kan u bijstaan in relaties waarop het Weens Koopverdrag van toepassing is.

Het verwerven van vonnissen in België tegen buitenlandse tegenpartijen en de tenuitvoerlegging in België van buitenlandse vonnissen

Zowel het verwerven van een veroordeling in België als het bekomen van een uitvoerbaarverklaring in België van een buitenlands vonnis behoren tot de mogelijkheden. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de communicatie en uitleg over de gerechtskosten.

Warwick Legal Network

Legalis advocaten maakt deel uit van Warwick Legal Network, een internationaal netwerk van onafhankelijke advocatenkantoren.

Het netwerk bestaat uitsluitend uit middelgrote kantoren die zich toeleggen op zakelijke dienstverlening aan ondernemingen.

Op dit ogenblik heeft Warwick Legal Network 54 leden-kantoren die zich bevinden in 23 Europese landen, Turkije en Rusland.

Door toepassing van strikte regels om toegelaten te worden tot het netwerk, betreft het uitsluitend kantoren die actief zijn binnen dezelfde domeinen als Legalis advocaten. De samenwerking wordt geconcretiseerd door doorverwijzingen, congressen en persoonlijke contacten. De voertaal van het netwerk is Engels.

Door dit lidmaatschap kan Legalis advocaten in elk Europees land met kwalitatief hoogstaande advocaten samenwerken voor grensoverschrijdende problemen.

Op dit ogenblik heeft Warwick Legal Network naast Legalis advocaten voor België leden-kantoren in Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Litouwen, Nederland, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, San Marino, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland

Nieuwsberichten aangaande internationaal