Recentelijk maken de ordediensten er zaak van om aanhangwagens extra te viseren. Zo is het niet ongewoon dat er wegcontroles worden gehouden in de buurt van containerparken. De kostprijs indien uw aanhangwagen niet voldoet aan de technische voorschriften bij een dergelijke wegcontrole bedraagt 116 euro via onmiddellijke inning. Onderstaand zet Legalis advocaten de technische vereisten even op een rij.

Allereerst is het belangrijk om twee types aanhangwagens van elkaar te onderscheiden: ongeremde (of lichte) aanhangwagens en geremde (of zware) aanhangwagens.

Ongeremde aanhangwagens zijn aanhangwagens met een maximum toegelaten massa (of MTM) van maximaal 750 kilogram, terwijl geremde aanhangwagens vaak een MTM hebben van meer dan 750 kilogram. Voor dit artikel zal er uitgegaan worden van geremde aanhangwagens met een MTM van meer dan 750 kilogram.

Ongeremde aanhangwagens

Standaarduitrusting

Elke aanhangwagen moet voorzien worden van een chassisnummer en identificatieplaatje. Dit identificatieplaatje vermeldt het merk (of de naam) van de aanhangwagen, het chassisnummer, de MTM en het maximum toegelaten gewicht per as. De politie zal steeds controleren of de MTM die vermeld wordt op het identificatieplaatje kleiner of gelijk is aan het maximumgewicht dat het trekkend voertuig mag slepen. Sinds 2012 moet men tevens in het bezit zijn van een gelijkvormigheidsattest (‘COC’) voor de aanhangwagen.

Qua verlichting moet de aanhangwagen over de volgende zaken beschikken, al naargelang de afmetingen van de aanhangwagen:

 • Witte reflectoren op de spatborden; indien breder dan 1,60 meter moeten er standlichten worden aangebracht op de spatborden
 • Achterlichten
 • Remlichten
 • Richtingaanwijzers
 • Nummerplaatverlichting
 • Achtermistlicht
 • Rode reflectoren in de vorm van een driehoek met de punt omhoog aan de achterzijde
 • Omtreklichten bij aanhangwagens die breder zijn dan 2,50 meter
 • Zijreflectoren voor aanhangwagens die langer zijn dan 3 meter

De koppeling van de aanhangwagen moet goedgekeurd zijn en dient voorzien te zijn van een identificatie waarbij het merk en het type van de koppeling vermeld zijn. Ook moet er een hulpkoppeling voorzien worden bij ongeremde aanhangwagens.

Een ongeremde aanhangwagen moet verder (onder andere) voorzien zijn van de volgende zaken:

 • Spatborden die het geheel van de banden overdekken
 • Neuswiel of steun zodat de koppeling de grond niet raakt bij het ontkoppelen

Varia

Ongeremde aanhangwagens moeten niet gekeurd worden, maar de trekhaak van het trekkend voertuig moet wél gekeurd zijn vooraleer men aanhangwagens (ongeremde of geremde) mag voorttrekken.

Ook ladingzekering speelt een belangrijke rol bij het reglementair in het verkeer brengen van een aanhangwagen. Er dient een net of zeil gebruikt te worden om te voorkomen dat een lading weg kan waaien. Een net of zeil is echter niet gemaakt om de lading vast te sjorren. Om lading vast te sjorren mag enkel gebruik gemaakt worden van sjormateriaal dat voorzien is van een gebruiksaanwijzing én een label met de maximale span- of trekkrachten. Bij een aanhangwagen met sjorpunten zal de maximale treklast steeds worden meegedeeld bij de aankoop.

Een ongeremde aanhangwagen moet niet worden ingeschreven bij DIV. Er dient wel een reproductie van de nummerplaat van het trekkend voertuig te worden aangebracht op de ongeremde aanhangwagen. Behoudens commercieel gebruik (bv. een leasingmaatschappij), dient er ook geen wegenbelasting betaald te worden voor ongeremde aanhangwagens.

Ook belangrijk om weten: een ongeremde aanhangwagen wordt gedekt door de BA-verzekering van het trekkend voertuig. Men moet wel melding maken van het feit dat men een aanhangwagen zal trekken aan de verzekeraar. Deze laatste zal een code F op het verzekeringsdocument (de vroegere ‘groene’ kaart) zetten om dit duidelijk te maken, dan wel een bijkomend verzekeringsbewijs afleveren.

Geremde aanhangwagens

Standaarduitrusting

Een geremde aanhangwagen moet dezelfde standaarduitrusting hebben als een ongeremde aanhangwagen, met dien verstande dat de aanhangwagen zelf tevens moet beschikken over een reminrichting (conform artikel 47 en 48 van het KB van 15 maart 1968). Daarenboven zal er ook een noodbreekremkabel bevestigd moeten worden aan het trekkend voertuig, dit in plaats van een hulpkoppeling.

Varia

Een geremde aanhangwagen wordt apart verzekerd en dient aldus te beschikken over een verzekeringsdocument. Bovendien moet de aanhangwagen ingeschreven worden bij DIV, waarbij er een aparte nummerplaat (beginnende met ‘Q’ of ‘U’) wordt afgeleverd. Anders dan bij een ongeremde aanhangwagen volstaat het dus niet om een reproductie van de nummerplaat van het trekkend voertuig te bevestigen, maar dient deze nummerplaat op reglementaire wijze aangebracht te worden.

Anders dan een ongeremde aanhangwagen, moet een geremde aanhangwagen jaarlijks gekeurd worden en moet er jaarlijks wegenbelasting betaald worden.

Om een geremde aanhangwagen te mogen trekken, is niet steeds een rijbewijs B + code 96 of rijbewijs BE nodig. Pas wanneer de MTM van het trekkend voertuig en de aanhangwagen samen groter is dan 3.500 kg, moet men in het bezit zijn van een rijbewijs B + code 96 (wanneer de gezamenlijke MTM niet meer bedraagt dan 4.250 kg) of van een rijbewijs BE (wanneer de gezamenlijke MTM meer bedraagt dan 4.250 kg, met een maximum van 7.000 kg).

CategoryVerkeer