Recentelijk maken de ordediensten er zaak van om aanhangwagens extra te viseren. Zo is het niet ongewoon dat er wegcontroles worden gehouden in de buurt van containerparken. De kostprijs indien uw aanhangwagen niet voldoet aan de technische voorschriften bij een dergelijke wegcontrole bedraagt 116 euro via onmiddellijke inning. Onderstaand zet Legalis advocaten de technische vereisten…

Sinds de inwerkingtreding van de Wet ter verbetering van de verkeersveiligheid van 6 maart 2018 (hierna: “Wijzigingswet”) op 1 juli 2018, werd artikel 37/1 van de Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer (hierna: “Wegverkeerswet”) bevattende de regeling omtrent het alcoholslot grondig gewijzigd. De huidige regeling geldt voor misdrijven gepleegd na…

    E-bikes en speed pedelecs zijn aan een gestage opmars bezig in het straatbeeld. Meer en meer mensen schaffen zich een dergelijke fiets aan, maar in hoeverre men onder dezelfde regelgeving als fietsers valt, hangt af van een aantal criteria. Er wordt een belangrijk onderscheid gemaakt tussen drie categorieën van fietsen met trapondersteuning: fietsen…