In een arrest van 14 juni 2023 is het Supreme Court van het Verenigd Koninkrijk van oordeel dat niet gezuiverde accijnzen (T1 documenten) wel degelijk ‘andere kosten in verband met het vervoer’ in de zin van art. 23.4 CMR verdrag uitmaken, en dus door de wegvervoerder moeten vergoed worden aan de afzender.

Ook al is de aanzuivering niet mogelijk door de diefstal van de goederen. (2023, UKSC 19)

In België en Nederland zou dergelijke casus bijna zeker niet geleid hebben tot aansprakelijkheid van de wegvervoerder.

Dus verschillende landen en verschillende invullingen van dezelfde tekst in het CMR verdrag. Dit duidt het belang aan om snel de gepaste rechter te ‘vatten’.