De vordering tot (gerechtelijke) ontbinding van een vennootschap was een gekend drukkingsmiddel om een debiteur…

De Europese commissie stelt thans blijkbaar dat opleggers niet vallen onder de terugkeerplicht in het…

Sedert de afschaffing van de kapitaalvereiste voor de besloten vennootschap won deze vennootschapsvorm aan populariteit….

Het regime inzake bestuurdersaansprakelijkheid werd grondig gewijzigd bij de invoering van het Wetboek van Vennootschappen…

De media berichtten reeds uitvoerig over de prijsstijgingen in verschillende sectoren. Vooral in de bouwsector…

Sinds 1 augustus 2021 is het voor (startende) ondernemers mogelijk om een vennootschap volledig online…