Op 21 juni 2016 heeft het Europees Hof van Justitie een arrest geveld waarin het, kort samengevat, beslist dat Belgische bedrijven voor grensoverschrijdende transacties facturen mogen opstellen in een andere taal. De verplichting om dit in het Nederlands te doen neemt dus een einde.

CategoryOndernemingen