Sinds 1 augustus 2021 is het voor (startende) ondernemers mogelijk om een vennootschap volledig online op te richten in België. Ons land is hiermee een pionier in Europa. Nochtans werd deze wijziging genomen in uitvoering van een Europese richtlijn. Wat is er concreet mogelijk sinds 1 augustus?

Tot en met 31 juli moest men zich fysiek naar de notaris verplaatsen om een krabbel te zetten onder een authentieke akte teneinde een vennootschap op te richten. Sinds de omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht, is dit verleden tijd.

Waar de digitale authentieke volmacht intussen ingeburgerd is sinds mei 2020, voorziet deze wetswijziging in een volledig digitale mogelijkheid tot het oprichten van een vennootschap. Voor de duidelijkheid: een (fysiek) bezoek aan de notaris hiervoor is uiteraard ook nog steeds mogelijk.

Om dit doel te bewerkstelligen, werd de website ‘StartmyBusiness’ opgericht. Op deze website kan men via zijn eID of via de app ‘itsme’ inloggen en volledig digitaal een besloten vennootschap (bv), naamloze vennootschap (nv) of coöperatieve vennootschap (cv) oprichten. De notaris doet nog steeds het nodige om een controle uit te oefenen en eventueel bij te sturen waar nodig. Bij een vermoeden van fraude zal de notaris nog steeds vragen om de authentieke akte tot oprichting van de vennootschap fysiek te komen ondertekenen.

Ook een VOF, commanditaire vennootschap, vzw, ivzw en stichting kunnen op afstand worden opgericht sinds 1 augustus 2021, maar nog niet via het platform ‘StartmyBusiness’. De integratie van de oprichting van deze ondernemingen op het platform zal nog gebeuren.

Belangrijk om weten: het digitaal oprichten van een vennootschap brengt geen extra notariskosten met zich mee en kost dus evenveel als een fysieke afspraak bij de notaris voor de oprichting.

CategoryOndernemingen