Vandaag dinsdag 4 december 2018 is een belangrijke dag voor ieder die bezig is met grensoverschrijdend transport: de EU-transportministers hebben een akkoord bereikt aangaande de aanpak van grensoverschrijdende transporten. De krachtlijnen:

Gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plek, maar niet voor grensoverschrijdende ritten.

Het principe van gelijk loon voor gelijk werk wordt verlaten indien er een link bestaat tussen het transportwerk en het land van herkomst van de chauffeur. Er blijft dus een schisma met bepaalde nationale wetgevingen zoals in Duitsland en Frankrijk.

Het is wel toegestaan om tweemaal extra te laden of te lossen. Dit kan eenmaal op de heenreis en eenmaal op de terugreis, of tweemaal op de terugweg.

Cabotage

Bij cabotage geldt het principe van gelijk loon voor gelijk werk onverkort.

Met betrekking tot cabotage blijft de regel dat maximum drie cabotagetransporten zijn toegelaten binnen een periode van zeven dagen. Om cabotage verder te beperken moet er tussen twee verschillende periodes van zeven dagen verplicht een afkoelperiode van vijf dagen liggen voordat er opnieuw cabotageritten kunnen worden uitgevoerd in hetzelfde land met hetzelfde voertuig.

Rusten in cabine – om de vier weken naar huis

Het blijft verboden voor chauffeurs om te slapen in de cabine voor de weekendrust van 45 uur. Het werk van de chauffeur dient door het transportbedrijf zo te worden georganiseerd dat het voor de chauffeur mogelijk is om minstens om de vier weken terug naar huis te gaan. Als de chauffeur kiest om geen 48 uur te rusten, maar om tweemaal per week 24 uur te rusten, moet hij om de drie weken naar huis kunnen.

Slimme tachograaf

Een belangrijk middel voor de handhaving van de regels inzake het wegtransport is een betrouwbare methode om te registreren waar en wanneer een voertuig een grens oversteekt en een methode om alle laad- en losbewegingen bij te houden. Alle vrachtwagens waarmee internationale transportopdrachten worden uitgevoerd, dienen voor het einde van 2024 te worden voorzien van een dergelijke ‘slimme’ tachograaf.

Let op!

Let wel dat het bovenstaande geen regelgeving is maar enkel de positie van de raad van ministers voor de op handen zijnde onderhandelingsronde met het Europees parlement.

Het belang kan echter moeilijk overschat worden, ter duiding: in 2017 gebeurde 71% van alle cabotage in België vanuit ‘nieuwe’ lidstaten.

CategoryTransport