Op verzoek van VOKA Internationaal verleende Mr. Theo Macours zijn medewerking aan het programma ‘Expert International’ van VOKA, waar experts hun internationale expertise delen met startende ondernemingen en ondernemingen die zich reeds in de fase van overname of transitie bevinden.

Voor meer informatie, kan u steeds terecht op de website van VOKA: www.voka.be/expert-international.

Scenario

  • Wat is het belang van een vervoersovereenkomst bij internationale handel? Kadering transport bij internationale handel en belang van een vervoersovereenkomst.
  • Wat zijn de belangrijkste documenten bij transport en wanneer gebruiken we welke?
  • Risico’s bij internationaal transport en hoe tegen verzekeren?

Samengevat

Als internationaal actief bedrijf is het essentieel om up-to-date te zijn en de draagwijdte van de diverse transportdocumenten te kennen. Sommige hiervan zijn namelijk vereist voor grensoverschrijdend vervoer en verschillen naargelang de gekozen transportwijze. Een goed inzicht in de verplichtingen en de aansprakelijkheden van de afzender en de vervoerder is daarom onmisbaar.