Bij een nieuw decennium hoort traditioneel een nieuwe editie van de Incoterms. De belangrijkste verschillen tussen de Incoterms 2010 en de versie van 2020 worden hieronder besproken.

De Incoterms 2020 bevatten zeven belangrijke wijzigingen ten opzichte van de Incoterms 2010. Deze omvatten:

  1. Bills of lading met een aan-boordnotatie en de FCA Incoterms-regel;
  2. Kosten, namelijk waar deze zijn vermeld;
  3. Verschillende niveaus van verzekeringsdekking in CIF en CIP;
  4. Het regelen van vervoer met eigen vervoermiddelen van de verkoper of koper in FCA, DAP, DPU en DDP;
  5. Wijziging van de drieletterige initialen voor DAT naar DPU;
  6. Opname van veiligheidsgerelateerde eisen in de vervoersverplichtingen en -kosten;
  7. Toelichting voor gebruikers.

Bills of lading met een aan-boordnotatie en de FCA Incoterms-regel

Aangezien de levering onder FCA wordt voltooid voordat de goederen op het schip worden geladen, hoewel partijen soms een aan-boordnotatie nodig hebben (vooral wanneer er sprake is van een kredietbrief van een betrokken bank), was dit een probleem onder Incoterms 2010.

Incoterms 2020 introduceert een optie onder de FCA-regel A6/B6 waarbij de partijen kunnen overeenkomen dat de koper de vervoerder vraagt om deze aan-boordnotatie te leveren aan de verkoper na het laden van de goederen, die op zijn beurt de aan-boordnotatie aan de koper moet aanleveren, indien van toepassing via de bank.

Kosten, namelijk waar deze worden vermeld

In tegenstelling tot de Incoterms 2010 worden de kosten onder de Incoterms 2020 verplaatst naar A9/B9. Bovendien wordt A9/B9 een lijst van alle kosten die relevant zijn voor de Incoterms-regel, terwijl onder de Incoterms 2010 de kosten voor elk onderwerp afzonderlijk werden behandeld. In de Incoterms 2020 worden ze echter ook nog steeds afzonderlijk vermeld onder het relevante onderwerp.

Verschillende niveaus van verzekeringsdekking in CIF en CIP

In de Incoterms-regel CIF, die vaak wordt gebruikt in de maritieme grondstoffenhandel, blijft de situatie hetzelfde met betrekking tot de verzekering (A3): de verzekering moet worden verkregen op kosten van de verkoper die voldoet aan de minimumdekking zoals voorzien in de clausules (C) van de Institute Cargo Clauses. Partijen kunnen echter een hoger verzekeringsniveau overeenkomen.

Met betrekking tot CIP is de verkoper nu echter verplicht een verzekering af te sluiten die voldoet aan de Institute Cargo Clauses (A), een verzekering die alle risico’s dekt. Partijen kunnen echter, net als bij CIF, van deze verplichting afwijken en een lager dekkingsniveau overeenkomen.

Het regelen van vervoer met eigen transportmiddelen van verkoper of koper in FCA, DAP, DPU en DDP

De Incoterms 2020 staan nu uitdrukkelijk niet alleen het sluiten van een vervoerscontract toe, maar ook het eenvoudigweg regelen van het noodzakelijke vervoer zonder tussenkomst van een derde vervoerder in de hierboven genoemde regels.

Wijziging van de drieletterige initialen voor DAT naar DPU

Om te verduidelijken dat volgens de Incoterms-regel een DAT-levering op elke plaats kan plaatsvinden en niet alleen op een ’terminal’, is de naam gewijzigd in DPU, wat staat voor ‘Delivered at Place Unloaded’.

Verder is de volgorde waarin DAT (nu DPU) en DAP worden besproken, omgekeerd.

Opname van veiligheidsgerelateerde eisen in de vervoersverplichtingen en -kosten

In tegenstelling tot de Incoterms 2010 is aan de A4 en A7 van elke Incoterms-regel in de Incoterms 2020 een expliciete toewijzing van veiligheidsgerelateerde verplichtingen toegevoegd, evenals de kosten die door deze vereisten worden gemaakt, die te vinden zijn onder A9/B9.

Toelichting voor gebruikers

De in de Incoterms 2010 gebruikte Guidance Notes zijn vervangen door Explanatory Notes for Users (oftewel ‘Toelichtingen voor gebruikers’) in de Incoterms 2020.

Deze Toelichtingen zijn bedoeld om gebruikers te sturen in de richting van de juiste Incoterms-regel voor een specifieke transactie, alsmede om richtlijnen te geven over hoe bepaalde Incoterms-regels moeten worden geïnterpreteerd.

CategoryTransport