Op 4 april 2019 werd een wetsvoorstel goedgekeurd dat een belastingvermindering toekent voor premies die worden betaald voor een rechtsbijstandverzekering.

De bedoeling hiervan is dat de rechtsbijstandverzekering door middel van deze fiscale stimulans toegankelijker wordt.

De belastingvermindering houdt in dat 40% van de betaalde premies kunnen worden afgetrokken van de beslastingen. Het bedrag van de premies waarvoor de vermindering wordt toegekend, wordt wel beperkt tot 310,00 EUR. De maximum belastingvermindering bedraagt bijgevolg 124,00 EUR.

Het wetsvoorstel werd goedgekeurd, maar de wet is nog niet in werking getreden. De inwerkingtreding kan verwacht worden in het tweede deel van 2019.

CategoryOndernemingen