Op 8 juli 2020 werd het Mobiliteitspakket (Engels: ‘Mobility Package’) goedgekeurd door het Europees Parlement….

Op 8 juli 2020 werd het Mobiliteitspakket (Engels: ‘Mobility Package’) goedgekeurd door het Europees Parlement….

Op 8 juli 2020 werd het Mobiliteitspakket (Engels: ‘Mobility Package’) goedgekeurd door het Europees Parlement….

Op 8 juli 2020 werd het Mobiliteitspakket (Engels: ‘Mobility Package’) goedgekeurd door het Europees Parlement….

Ontbinding en vereffening in één akte staat tevens bekend onder de naam ‘turboliquidatie’ omwille van…

Ingevolge Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1912 van de Raad van 4 december 2018, werden er vier ‘quick…

Omwille van de economische impact die de huidige pandemie en de overheidsmaatregelen dienaangaande hebben op…

De wereldwijde coronapandemie brengt ongeziene taferelen met zich mee, ook op gebied van de uitvoering…

Sinds de inwerkingtreding van de Wet ter verbetering van de verkeersveiligheid van 6 maart 2018…

Bij een nieuw decennium hoort traditioneel een nieuwe editie van de Incoterms. De belangrijkste verschillen…

  Op verzoek van VOKA Internationaal verleende Mr. Theo Macours zijn medewerking aan het programma…

Het nieuwe vennootschapsrecht brengt een groot aantal wijzigingen in het rechtslandschap met zich mee. In…