Het regime inzake bestuurdersaansprakelijkheid werd grondig gewijzigd bij de invoering van het Wetboek van Vennootschappen…

De media berichtten reeds uitvoerig over de prijsstijgingen in verschillende sectoren. Vooral in de bouwsector…

Sinds 1 augustus 2021 is het voor (startende) ondernemers mogelijk om een vennootschap volledig online…

Recentelijk maken de ordediensten er zaak van om aanhangwagens extra te viseren. Zo is het…

In twee recente zaken waarin Legalis advocaten betrokken was, werd telkens nogmaals het belang duidelijk…

Op 8 juli 2020 werd het Mobiliteitspakket (Engels: ‘Mobility Package’) goedgekeurd door het Europees Parlement….

Op 8 juli 2020 werd het Mobiliteitspakket (Engels: ‘Mobility Package’) goedgekeurd door het Europees Parlement….

Op 8 juli 2020 werd het Mobiliteitspakket (Engels: ‘Mobility Package’) goedgekeurd door het Europees Parlement….

Op 8 juli 2020 werd het Mobiliteitspakket (Engels: ‘Mobility Package’) goedgekeurd door het Europees Parlement….

Ontbinding en vereffening in één akte staat tevens bekend onder de naam ‘turboliquidatie’ omwille van…

Ingevolge Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1912 van de Raad van 4 december 2018, werden er vier ‘quick…

Omwille van de economische impact die de huidige pandemie en de overheidsmaatregelen dienaangaande hebben op…